Šajā sadaļā esam apkopojuši svarīgākos praktiskas informācijas avotus, kas būs noderīgi tuvinieka zaudējuma brīdī. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, zvaniet mūsu speciālistiem, lai saņemtu profesionālu padomu un papildus informāciju.

Informācija par apbedīšanas pabalsta saņemšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apbedisanas-pabalsts

Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību: http://likumi.lv/doc.php?id=202850

Informācija par kapa vietas izvēli

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, bezmaksas informatīvais tālrunis 80000290

Informācija (kapsētu saraksts) Latvijas pilsētās:

http://www.vieglassmiltis.lv/kapsetas

Sadarbības partneri

Abedīšanas birojs
Abedīšanas birojs