Bēru dzejoļi.

Kad viņsaulē aiziet mums mīļš cilvēks, draugs, kolēģis, paziņa, tādos brīžos mums bieži vien trūkst vārdu ko teikt. Gribas teikt ko jauku, no sirds un ar nozīmi, bet vārdi nelīst pār lūpām. Šādos brīžos palīgā nāk latviešu folklora – dzejoļi un tautas dziesmas. Šos dzejoļus, tautas dziesmas izmanto gan, lai avīzē ievietotu līdzjūtības rakstu, gan uz vainagu lentām. Apbedīšanas uzņēmumā SIA “Latona Ltd” var pasūtīt vainagu lentas ar apdruku un piemērotiem līdzjūtības, bēru dzejoļiem. Arīdzan SIA “Latona Ltd” var pasūtīt līdzjūtības raksta ievietošanu avīzē. To visu var izdarīt SIA “Latona Ltd” apbedīšanas birojā Rīgā, Ģertrūdes ielā 58. Šeit būs apkopotas pāris idejas, kuras var izmantot līdzjūtības raksta vai vainagu lentas apdrukai.

Vai tie mākoņi piekusuši,
Vai tu aiz mākoņiem, māt,
Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā
Vēl ar tevi var parunāt…

(S.Kaldupe)

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs

(N.Dzirkale)

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles

(Ā.Elksne)

Es domās tev, tēti, stāstīšu ilgi vēl
Kā dārzā ziedi zied, kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido ar dziesmu skumju,
Kā dienas man aizskrien bez tevis

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis mirdz

(M.Jansone)

Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm,
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laid iekšā dvēselīti.

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J. Rūsiņš)

Visa zied kaspsētiņa
Raibajiem ziediņiem;
Tur guļ cimdu adītājas,
Tur ozolu cirtējiņi.

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek.

(P. Priede)

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.

(Z. Lazda)

Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm steidzies.

(V. Kokle–Līviņa)

Mums dzīvē, māmiņ, pietrūks Tevis
Un ceļa nebūs, kurā tikties ļauts.

(M. Ķempe)