Gatavojoties mirušā izvadīšanai, vispirms nepieciešams sakārtot dokumentus atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam. Mūsu komanda sniegs profesionālu palīdzību dokumentu noformēšanā, piedāvājot vairākus pakalpojumus. Lai pareizi sakārtotu visus nepieciešamos dokumentus, svarīga ir secība, kādā tas tiek darīts. Aiztaupot Jums rūpes un laiku par nepieciešamo formalitāšu kārtošanu, mēs to izdarīsim Jūsu vietā. Sniedzam arī konsultācijas, kas palīdzēs ieviest skaidrību dokumentu sakārtošanā.

  • Medicīniskās apliecības par nāves cēloni saņemšana ārstniecības iestādē (t.s. ārsta zīme).
  • Miršanas apliecība
  • Miršanas apliecības tulkošana un legalizācija
  • Mirušā izvešanas atļaujas sagatavošana.
  • Apbedīšanas pabalsta dokumentu noformēšana
Palīdzēsim nokārtot miršanas dokumentus, saņemot ārstniecības iestādē medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Medicīniskā apliecība par nāves cēloni ir ārsta atzinums par miršanas fakta konstatēšanu, uz kā pamata tiek izsniegta miršanas apliecība.
Miršanas apliecība ir dokuments, ko izsniedz dzimtsarakstu nodaļa. Lai saņemtu miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz medicīniskā apliecība par nāves cēloni u.c. dokumenti atbilstoši likumdošanai. Miršanas apliecību var saņemt arī apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs Jūsu vietā, aiztaupot Jums dokumentu kārtošanas jautājumu.
Gadījumos, kad miršanas apliecība jāsūta uz ārzemēm, palīdzēsim Jums iztulkot miršanas apliecību un legalizēt to atbilstoši procedūrām.
Sazināsimies ar visām institūcijām, lai sagatavotu mirušā izvešanas atļauju ārpus Latvijas robežām. Nodrošināsim mirušā izvešanas atļaujas noformēšanu atbilstoši prasībām, un mirušā izvešanas atļaujas tulkošanu.
Mūsu pieredze palīdzēs Jums saņemt apbedīšanas pabalstu atbilstoši likumdošanai un bez aizķeršanās. Noformēsim visus ar apbedīšanas pabalsta saņemšanu saistītos dokumentus, tādejādi atvieglojot Jūsu rūpes šajā grūtajā brīdī. Sniegsim Jums visu nepieciešamo informāciju saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņemšanu un noformēšanu.