Morga pakalpojumi

Mirušā saglabāšana

Mūsu privātā morgā, veicam (nodrošinām?) mirušā saglabāšanu līdz pat bēru dienai. Mirušā saglabāšana iespējama tik ilgi, cik tas nepieciešams, jo mūsu telpas ir atbilstoši aprīkotas un slēgtas, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu tajās. Katrs mirušais tiek uzglabāts atsevišķā nodalījumā („cellītē”), kas ļauj mirušo saglabāt ar pienācīgu cieņu, līdz visi ar bēru organizēšanu saistītie darbi ir paveikti, un mirušo var nogādāt bēru ceremonijā.

Nāves cēloņa noteikšana

Autopsija (sekcija). Nepieciešamības gadījumā piesaistām kvalificētus speciālistus mirušā autopsijas veikšanai, kas atbilstoši procedūrām noteiks nāves cēloni. Autopsiju veic pieredzējuši speciālisti, nodrošinot rūpīgu sava darba izpildi un cieņu pret mirušo.

Mirušā sagatavošana izvadīšanai

Apmazgāšana, saģērbšana, grims, Mūsu morga telpās ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai pienācīgi sagatavotu mirušo izvadīšanai. Kvalificēti speciālisti (Edmuns) savu darbu veic rūpīgi un ar cieņu pret katru aizgājēju. Mirušais tiks pienācīgi sakopts un sagatavots izvadīšanai. Uzklausām un ņemam vērā arī individuālas vēlmes attiecībā uz mirušā sakopšanu. Vajadzības gadījumā sagatavojam mirušo izvadīšanai arī mājās. Respektējam tuvinieku vēlēšanos aizgājēju sakopt pašiem, tomēr, sagatavojot mirušo izvadīšanai, jāņem vērā tas, ka speciāli aprīkotās telpās to iespējams izdarīt daudz saudzīgāk un profesionālāk.