Zārku segas

Tautiskās segas, jeb tautā sauktās zārka segas, sedz virsū zārkam pirms to gulda zemē. Zārka sega nav obligāts piederums apbedīšanai, bet gandrīz visi apbedīšanas biroji piedāvā tās iegādāties savos apbedīšanas birojos. Arī SIA “Latona Ltd” apbedīšanas uzņēmumā var iegādāties zārka segas. Apbedīšanas birojs “Latona Ltd” atrodas Rīgā, Ģertrūdes iela 58

Kamdēļ tad sedza zārka segas?

Nav konkrētas informācijas, no kurienes nāk šī ieraža. Informācija ir dažāda, citi uzskata, ka tas nāk no tiem laikiem, kad cilvēki miršanai gatavojās jau laicīgi un iegādājas zārku vēl dzīvi būdami. Zārku jau nenovietoja pagalma vidū vai redzamā vietā. Zārku parasti novietoja mājas bēniņos un lai tas būtu “no acīm prom”, to apsedza ar tautisku segu. Tā arī radās teiciens “zārka sega”.

Citi uzskata, zārka sega, jeb seģenīte nāk no folkloras. Latviešu tautas dziesmās, dzejoļos bieži tika pieminēta miršana, apbedīšana un ar to saistītie procesi. Kā jau tautas dziesmās pieņemts, viss tikai it kā “caur puķēm” teikts.  Lūk, pāris piemēru no tā, kur tiek pieminēta zārka sega – seģenīte.

Mūža vakars krēslas spārniem Tumsu auž un zvaigznes dedz. Un pār gadiem aizgājušiem Lielais miers nu sagšu sedz.

(Z. Purvs)

Daudz darbiņi padarīti,Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte.
Pārklāj savu seģenīti.

Sedziet siltu seģenīti,
Apkārt balta , vēsa smilts,
Lai jūs tālā nebūtībā
Pavada vēl skatiens silts

Par tavu labo sirdi un darbīgo mūžuZemes māte nu villaini sedz

(N.Dzirkale)

Saņem, labā zemes māte, Vienu sirmu māmulīti, Apsedz viņu silti, silti Savām smilšu villainēm.

Vai man būtu jāklāj zārka sega aizgājēja zārkam?

Vai konkrēti jums būtu jāklāj zārka sega vai nē, tas jums katram jāzina pašam. Ja ir iekšēja sajūta, ka tā aizgājējam būs siltāk un patīkamāk, tad noteikti jā. Vai arī, ja jūsu dzimtā ir pieņemts segt zārku ar seģeni, tad lai turpinātu šo latvisko tradīcija, mēs jums ieteiktu to darīt.