Par mums

SIA „Latona Ltd.” ir stabils ģimenes uzņēmums, kas savu darbību uzsāka kā viens no pirmajiem pilna servisa apbedīšanas birojiem Latvijā. Jau vairāk nekā 20 gadus sniedzam ģimenēm nepieciešamo atbalstu tuvinieku izvadīšanā, piedāvājot pilnu apbedīšanas servisa pakalpojumu klāstu, sākot no miršanas dokumentu kārtošanas līdz pat bēru ceremonijas organizēšanai. Mēs esam savas nozares profesionāļu komanda, kuras kodolu veido ģimenes locekļi – tēvs, māte, dēls un meita.

Mūsu pārliecība ir, ka ikviens aizgājējs ir jāpavada ar vislielāko cieņu un iejūtību. Mūsu darbu raksturo individuāla pieeja un kvalitatīvs serviss, kas izkopts gadu gaitā.

Mūsu misija ir maksimāli un ar iejūtību atvieglot mūsu klientu rūpes tuvinieka zaudēšanas brīdī, sniedzot visu nepieciešamo praktisko atbalstu un noorganizējot pienācīgu mirušā aizvadīšanu pēdējā gaitā, respektējot nacionālās, reliģiskās un ģimenes tradīcijas.

Mūsu darbs ir balstīts uz trīs pamatvērtībām:

  1. Godīgumu, jo darbu veicam godprātīgi un klienta interesēs vienmēr ieteiksim labāko piedāvājumu, turklāt saviem pakalpojumiem nekad nepiemērojam uzcenojumu.
  2. Precizitāti, kas raksturo ikvienu mūsu paveikto darbu.

  1. Godīgumu, jo darbu veicam godprātīgi un klienta interesēs vienmēr ieteiksim labāko piedāvājumu, turklāt saviem pakalpojumiem nekad nepiemērojam uzcenojumu.
  2. Precizitāti, kas raksturo ikvienu mūsu paveikto darbu.
  3. Iejūtību un cieņpilnu attieksmi: mēs uzskatām, ka ikviens aizgājējs jāizvada ar cieņu un iejūtību, tādēļ savu darbu veicam ar rūpību un bijību gan pret aizgājēju, gan tā tuviniekiem.

Mūsu pakalpojumu pievienotā vērtība ir profesionāla komanda, kas uzkrājusi ilggadēju pieredzi apbedīšanas nozarē, kā arī speciāls aprīkojums, lai savu darbu varētu veikt vislabākajā kvalitātē. Mūsu uzkrātā pieredze, iegūtās prasmes un rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums ļauj darbu paveikt ātri, precīzi un efektīvi.

Mums var uzticēties

SIA „Latona Ltd.” ir Latvijas Apbedītāju asociācijas biedrs, kas apliecina uzņēmuma darba kvalitāti atbilstoši Latvijas Apbedītāju asociācijas sertifikācijas prasībām. Savā darbībā ievērojam apbedīšanas nozares likumdošanas prasības, kā arī vispārējos ētikas principus.

Mūsu speciālisti ir pieejami 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā; nepieciešamības gadījumā sniegsim Jums vajadzīgo atbalstu arī svētku dienās.

Mūsu stāsts

SIA „Latona Ltd.” ir pirmais pilna servisa apbedīšanas pakalpojumu dienests – privātuzņēmums Latvijā, kas tika dibināts 1992.gadā, pārņemot vācu pieredzi. Ideja par apbedīšanas pakalpojumu uzņēmuma izveidošanu radās Edmundam Štreihfeldam jau 1991.gadā, viesojoties pie studiju biedra Vācijā, kurš nodarbojās ar apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu. Tā kā pati Štreihfeldu ģimene saskārās ar grūtībām, organizējot savu radinieku izvadīšanu, un Latvijā šī nozare bija vēl attīstības stadijā Edmunds Štreihfelds nolēma dibināt savu uzņēmumu. Tā kā tieši ģimene vienmēr ir bijusi lielākais atbalsts, uzņēmuma darbībā tika iesaistīti visi tuvākie ģimenes locekļi – sieva Ruta, meita Inga,  un sievas brālis Andris un vēlāk arī dēls Mārtiņš.

Uzņēmuma nosaukums radies, iedvesmojoties no kādas sengrieķu teikas par dievieti Latonu, kas bija viena no dievu valdnieka Zeva mīļākajām. Latona laida pasaulē Zeva bērnus – Apolonu un Artemīdu – vēlāk slavenas grieķu dievības. Zeva greizsirdīgā sieva Hēra uzsūtīja Latonai lāstu milzu pitona izskatā, kas vajāja viņu dienu un nakti. Kad Apolons paaugās, viņš nogalināja pitonu, atbrīvojot māti no lāsta. Latonas smagais liktenis ar laimīgām beigām ir SIA „Latona Ltd.” nosaukuma pamatā.

Uzņēmuma darbības attīstībā veiksmīgi noderēja ģimenes drauga Vācijā pieredze, ko apgūstot, Edmunds Štreihfelds uzsāka pavisam jaunu praksi apbedīšanas nozarē Latvijā. SIA „Latona Ltd.” bija pirmais apbedīšanas uzņēmums, kas piedāvāja pilna servisa apbedīšanas pakalpojumus vienkopus. Jauninājums bija arī apbedīšanas pabalsta saņemšana mirušā tuvinieku vietā, krietni atvieglojot to rūpes jau tā grūtajā brīdī, līdzcilvēku zaudējot. Vācu pieredze tika pārņemta arī attiecībā uz darbam nepieciešamās tehnikas iegādi un uzturēšanu, kā arī individuālo pieeju klientu apkalpošanā u.c. jautājumos, kas Latvijā tajā laikā vēl nebija apgūti.

Šodien varam apgalvot, ka šī ceturtdaļgadsimta laikā ģimenes uzņēmumam ir izveidojusies sava īpaša pieeja apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā un sadarbībā ar aizgājēja tuviniekiem. Ir uzkrāta ievērojama profesionāla pieredze, kas veiksmīgi palīdz kvalitatīvi apkalpot ikvienu klientu, kas vēršas pēc palīdzības. Ģimene nekad neatsaka arī profesionāla padoma sniegšanu mirušā tuviniekiem vai nozares kolēģiem.

SIA „Latona Ltd.” sadarbojas arī ar citiem uzņēmumiem, kas nodrošina bēru mielastu un sēru ceremonijas vadīšanu, veic ziedu un vainagu piegādi u.c. pasākumus, lai aizvadītu mirušo pēdējā gaitā. Visi sadarbības partneri ir zināmi un uzticami kolēģi, kas savu darbu veic tikpat kvalitatīvi un operatīvi.

Komanda

SIA „Latona Ltd.” komandas kodolu veido Štreihfeldu ģimenes locekļi – tēvs Edmunds, māte Ruta, meita Inga un dēls Mārtiņš. Mūsu komandā ikviens ir savas jomas profesionālis ar pieredzē pārbaudītām zināšanām, kas ļauj mūsu darbu darīt kvalitatīvi un ar atdevi. Sava darba izpildē esam vērsti uz labāko rezultātu – lai katrs aizgājējs pēdējā gaitā tiktu izvadīts labi aprūpēts, pienācīgi un ar cieņu. Mūsu darba pamatā ir godprātīga attieksme pret visiem klientiem. Ar iejūtīgu attieksmi un sapratni uzklausām ikvienu, kas vēršas pie mums pēc palīdzības.

Edmunds Štreihfelds Uzņēmuma dibinātājs un vadītājs, Latvijas Apbedītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Rīgas Apbedītāju biedrības biedrs Edmunds Štreihfelds uzskata, ka apbedīšanas pakalpojumu speciālists nav tikai profesija, bet gan dzīvesveids. Tas nozīmē, ka jebkurā laikā apbedītājam ir jābūt pieejamam un jāspēj sniegt nepieciešamo atbalstu. Edmundu Štreihfeldu var uzskatīt arī par visas apbedīšanas nozares dibinātāju Latvijā, jo līdz ar Vācijas pieredzes apbedīšanas jomā pārņemšanu, tika ieviesti daudzi jauninājumi, kas Latvijā tajā laikā vēl bija sveši. Kā, piemēram, reģistrācija un miršanas apliecības saņemšana dzimtsarakstu nodaļā apbedīšanas pabalsta saņemšana mirušā tuvinieku vietā, tādejādi atvieglojot to rūpes vismaz dokumentu kārtošanas jautājumos. Edmunds Štreihfelds savas profesionālās darbības laikā ir pilnveidojis savu kvalifikāciju, piedaloties dažādās mācībās, izstādēs, konferencēs un ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītēs. Štreihfeldu ģimenes galva ir veicinājis arī citu apbedītāju profesionālo pilnveidi, piedaloties apbedītāju apmācību programmas izstrādē. Atbalstot labo praksi un godīgu pieeju apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā, Edmunds Štreihfelds ir sagatavojis Apbedīšanas likuma likumprojektu ar mērķi sakārtot apbedīšanas nozares Latvijā normatīvo regulējumu. Daudzu publikāciju un interviju par apbedīšanas nozares problēm jautājumiem autors, sniedzis intervijas un pieredzes stāstus dažādiem masu medijiem. Veidojis un uzturējis ilggadēju sadarbību ar Vācijas apbedīšanas nozares pārstāvjiem, kā arī Vācijas vēstniecību. Konsultējis Vācijas Apbedītāju asociācijas un atsevišķu apbedīšanas uzņēmumu pārstāvjus dažādos, ar apbedīšanas nozari saistītos (tostarp mirušā pārvešanas) jautājumos. |3 Edmunds Štreihfelds pilnībā pārzina apbedīšanas nozari un ikkatru apbedīšanas speciālista ikdienas pienākumu, kas palīdz pilnvērtīgi vadīt ģimenes uzņēmumu SIA „Latona Ltd.”, sniedzot kvalitatīvu un profesionālu palīdzību ikvienam klientam.

Ruta Štreihfelde Uzņēmuma līdzīpašniece un grāmatvede Ruta Štreihfelde uzņēmuma darbībā iesaistījusies jau tā dibināšanas pirmsākumos, palīdzot uzsākt praktisku uzņēmuma darbību. Rutas Štreihfelde galvenie pienākumi saistīti ar ģimenes uzņēmuma grāmatvedības un saimniecisko vadību. Pašmācības ceļā apguvusi zārku iekšējās apdares meistarību, kas atšķir SIA „Latona Ltd.” zārku iekšējās apdares piedāvājumu no citiem apbedīšanas uzņēmumiem, jo ikviena SIA „Latona Ltd.” zārka iekšējā apdare ir roku darbs, kas ikkatrā gadījumā piešķir zārkam individuālu raksturu. Zārku iekšējai apdarei tiek izmantoti tikai kvalitatīvi materiāli, un ikviens Rutas Štreihfeldes izpildītais pasūtījums ir unikāls. Tas saskan ar uzņēmuma kopējo koncepciju – ikvienu mirušo izvadīt pēdējā gaitā skaisti un ar individuālu pieeju.

Mārtiņš Štreihfelds Klientu menedžeris, apbedīšanas pakalpojumu speciālists Ikdienā Mārtiņš Štreihfelds atbild par apbedīšanas biroja darba organizāciju un klientu apkalpošanu, kā arī pilda uzņēmuma vadītāja vietnieka pienākumus. Darba pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei nepieciešamās prasmes apguvis, pavadot tēvu darba gaitās jau kopš mazotnes. Darbu ģimenes uzņēmumā uzsāka 2007.gadā. Papildus apbedīšanas speciālista pienākumiem Mārtiņš Štreihfelds rūpējas par uzņēmuma tehniskā aprīkojuma uzturēšanu darba kārtībā, veicot to regulāru uzraudzību un apkopi, lai uzņēmuma sniegtie pakalpojumi vienmēr tiktu nodrošināti vislabākajā kvalitātē.

Inga Štreihfelde – Lēpe Mākslinieciskā noformētāja Inga Štreihfelde – Lēpe uzņēmumā darbojas kā pirmā darbiniece kopš tā biroja darba uzsākšanas 1993.gadā kā klientu apkalpošanas un aizgājēju sagatavošanas speciāliste, līdz ar to pilnībā pārzinot visu uzņēmuma darbību un sniegto pakalpojumu izpildi. Šobrīd Inga Štreihfelde – Lēpe nodrošina SIA „Latona Ltd.” sniegto pakalpojumu māksliniecisko noformējumu – veido dažādu veidu plāksnītes uz krustiem, noformējumu vainagu lentām, kā arī veic citus pienākumus kas saistīti ar drukas darbiem. Ingas Štreihfeldes – Lēpes pieredze un darbs palīdz piešķirt SIA „Latona Ltd.” pasūtījumiem individuālu vizuālo noformējumu, ņemot vērā ikviena klienta vēlmes un ģimenes tradīcijas.

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā iesaistām arī citus palīgus – nesējus, ceremonijmeistarus, šoferus u.c. Tā kā mums ir svarīga ikkatra darba kvalitatīva un profesionāla izpilde, kā arī ikviena klienta vēlmes, pasūtījumu veikšanā piesaistām tikai mums zināmus un uzticamus sava darba lietpratējus, profesionāļus.

Mūsu pieeja

Līdzcilvēka nāve tuviniekiem ir milzīgs emocionāls pārdzīvojums, kas prasa zināmu laiku, lai ar to samierinātos. Tomēr aizgājēja izvadīšana nozīmē arī zināmu piepūli un konkrētas darbības, kas jāveic uzreiz pēc mirušā aiziešanas viņsaulē. Nereti tuvinieki ir apjukuši, un tiem nav informācijas, kā pareizi rīkoties šādos gadījumos.

Mēs uzskatām, ka apbedītāju galvenais darbs ir palīdzēt aizgājēja tuviniekiem tikt skaidrībā ar situāciju, pareizā kārtībā veicot visas nepieciešamās darbības, lai mirušo varētu izvadīt godam. Pēdējā gaita aizgājējam ir pēdējā svētku reize, un šajā reizē tas jāsapoš godam.

Lai to īstenotu, mums ir visa nepieciešamā pieredze un tehniskais aprīkojums, kas palīdzēs pienācīgi sagatavot Jūsu tuvinieku izvadīšanai pēdējā gaitā.

∙ SIA „Latona Ltd.” ir savs privātais morgs, kas garantē Jūsu tuvinieka atrašanos drošā vietā, kur nepiederošām personām ieeja ir liegta.

∙ Mirušā saglabāšana mūsu morgā ir iespējama tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līdz bēru ceremonijai.

∙ Mēs esam pieejami un spējam sniegt vajadzīgo palīdzību 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā.

∙ Nepieciešamības gadījumā nodrošinām mirušā atvešanu uz/no ārvalstīm.

∙ Mūsu rīcībā ir speciāls tehniskais aprīkojums, kas nodrošina mūsu pakalpojumu sniegšanu vislabākajā kvalitātē.

∙ Mēs piedāvājam Latvijā ražotu koka zārku plašu klāstu, kas garantē augstu to kvalitāti un pienācīgu izskatu.

∙ SIA „Latona Ltd.” Pārklāji un zārku segas ir individuāls roku darbs, to darināšanā izmantojam tikai kvalitatīvus materiālus.

∙ Mēs sadarbojamies tikai ar zināmiem un uzticamiem kolēģiem, kas savu darbu veic profesionāli, kvalitatīvi un operatīvi.∙ Savus klientus apkalpojam iejūtīgi un ar cieņu, piedāvājot ikvienam vislabāko risinājumu aizgājēja izvadīšanā, nodrošinot pilnu bēru pakalpojumu kompleksu vai atsevišķus pakalpojumus.