Kas ir apbedīšanas pabalsts, kā to saņemt un ar kādu summu rēķināties?

† Apbedīšanas pabalsts ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izniegts pabalsts cilvēka nāves gadījumā. Tā ir naudas summa, kuru radinieki,  apbedīšanas uzņēmums vai cita persona, kas veic apbedīšanu, var saņemt tuvākajā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

†Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, ir jādodas zu tuvāko VSAA nodaļu un jāuzrāda miršanas apliecība, jāiesniedz tās kopijā, jāaizpilda iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī ir jābūt aktīvam bankas kontam. Apbedīšanas pabalstu VSAA izskata un piešķirto summu pārskaita uz iesniedzēja bankas kontu vai pasta norēkinu sistēmas (PNS) kontu.

†Gandrīz visi apbedīšanas uzņēmumi apbedīšanas pabalsta saņemšanu uzņemas radinieku vietā, tādējādi atvieglojot tuvinieku jau tā grūto brīdi. Apbedīšanas uzņēmuma darbinieks telefoniski vai rakstiski sazinās ar VSAA nodaļas darbinieku un noskaidro apbedīšanas pabalsta summu. Apbedīšanas uzņēmumi nereti šo apbedīšanas pabalstu piedāvā kā bezskaidras naudas norēķina paveidu, ko atskaita no kopējās apbedīšanas pakalpojumu summas. Apbedīšanas uzņēmuma darbinieks par konkrēto pārskaitījuma summu saņem no VSAA lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Radiniekiem, tuviniekiem, personai kas veic apbedīšanu IR tiesības apbedīšanas birojā pieprasīt uzrādīt šo lēmumu, lai pārliecinātos par apbedīšanas pabalsta apmēru.

†Apbedīšanas pabalsta apmērs ir atkarīgs no mirušā cilvēka ieņēmumiem pēdēja gada laikā.

– Ja mirušais ir pensionārs, tad apbedīšanas pabalsts ir divu pensiju apmērā.

– Ja mirušāis bija strādājoša persona, tad divu vidējo mēnešalgu (par pēdējo gadu) apmērā. Jāpiebilst, ka šinī gadījumā eksistē t.s. “garantētais minimums” – apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts ne mazāks par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu (2019.gadā tas ir 764,42 eiro). Ja mirušais bija pensionārs un arīdzan darba attiecībās, tad izmaksā lielāko summu, tas ir, ja alga bija lielāka par pensiju, tad divu vidējo mēneša algu apmērā, un otrādi.

– Apbedīšanas pabalstu piešķir arī, ja mirušais bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs, ja atradies pilnā valsts apgādībā sociālās aprūpes institūcijā, ja atradies sociāli apdrošinātas personas apgādībā.

†Ja mirušais nepieder nevienai no iepriekš minētajām kategorijām, tad finansiālu atbalstu var lūgt tās pašvaldības sociālajam dienestam, kuras teritorijā mirušais bija deklarēts. Šajā gadījumā palīdzības apmēru nosaka attiecīgā pašvaldība, un tas ir ļoti atšķirīgs. Rīgā, piemēram, tas ir 426,86 eiro.

†Jāievēro, ka apbedīšanas pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā pēc miršanas dienas.

†Ja mirusī persona bija pensionārs, un viņu ir pārdzīvojis laulātais, kas arī ir pensionārs, tad šai dzīvpalikušajai personai pienākās atraitņa pabalsts. Pārdzīvojušajam laulātajam 12 mēnešus izmaksās pabalstu, kas ir 50% apmērā no mirušās personas pensijas. Šo pabalstu var saņemt tikai dzīvpalikušais laulātais, aizpildot attiecīgu pietiekumu tuvākajā VSAA nodaļā uzrādot miršanas apliecību, personu apliecinošu dokumentu un vēlams laulības apliecību.

†SIA “Latona Ltd” jums palīdzēs sakārtot miršanas apliecību. SIA “Latona Ltd” darbinieki sazināsies ar VSAA nodaļu un telefoniski noskaidros apbedīšanas pabalsta apmēru. SIA “Latona Ltd” darbinieki, pēc Jūsu lūguma, izņems apbedīšanas pabalstu. Vairāk par apbedīšanas pabalstu var uzzināt, zvanot uz SIA “Latona Ltd” tālruni +37167285298 vai +371234962, vai arī griežoties pie mums birojā, Ģertrūdes ielā 58.†Sīkāku informāciju, kā arī iesnieguma veidlapas, normatīvos aktus var apskatīt VSAA mājaslapā: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apbedisanas-pabalsts/

Previous slide Next slide Show content Hide content