Kā rīkoties, ja miris cilvēks?

† Ja cilvēks iepriekš ir slimojis, sūdzējies par sliktu pašsajūtu un nomiris mājās, dabīgā nāvē, un piederīgie ir pārliecināti par nāves iestāšanos tad ir miršanas fakts jāpaziņo mirušā ģimenes ārstam. Nākamājā dienā ir jādodas pie konkrētā ģimenes ārsta un ģimenes ārsts, pamatojoties uz slimības vēsturi, izsniegs medicīnisko izziņu par nāves cēloni. Būtiski zināt, ka šis dokuments vēl nav miršanas apliecība. Ar šo medicīnisko izziņu un mirušā pasi, jāgriežas jūsu izvēlētajā apbedīšanas birojā, kur apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji Jums sakārtos miršanas apliecību. Miršanas apliecība ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai, apbedīšanai un citiem gadījumiem. Miršanas apliecību tuvinieki drīkst saņemt arī paši arī paši, griežoties tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā.

† Ja ir izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) un cilvēks ir nomiris medicīnas darbinieku klātbūtnē, kā arī ir zināms iespējamais nāves cēlonis – NMP brigādes vadītājs medicīniskajā dokumentācijā fiksē bioloģiskās nāves faktu un izsniedz norīkojumu (pavadlapu) mirušā nogādāšanai morgā. Uz šī dokumenta  pamata apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji vai apbedīšanas uzņēmumi mirušo drīkst paņemt un nogādāt morgā. Jāatceras, ka NMP NAV  pienākums izbraukt uz izsaukumu lai konstatētu nāvi. NMP galvenā  misija ir glābt dzīvos.

† Ja cilvēks ir miris vardarbīgā nāvē (ir bijusi konflikta situācija, noticis kāds nelaimes gadījums vai pašnāvība) vai ir aizdomas par nedabisku nāvi, tad jāizsauc policija (Valsts policijas palīdzības tālrunis 110), kas lems par turpmāko darbību. Ja policijas darbiniekiem būs pamatotas aizdomas par nedabisku, vardarbīgu nāvi, tad policijas darbinieks ar lēmumu noteiks tiesu medicīnisko ekspertīzi, kā arī organizēs mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru. Ja šāds gadījums ir bijis, tad radiniekiem jāsazinās ar pašu izvēlēto apbedīsanas pakalpojumu sniedzēju – apbedīšanas biroju. Apbedīšanas birojs sazināsies ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru un noskaidros konkrētā gadījuma gaitu un iespēju saņemt medicīnisko izziņu par nāves cēloni.

† Ja ģimenes ārsts, kura aprūpē bija persona, nevar noteikt nāves cēloni un nav redzamu vardarbīgas nāves pazīmju, viņš var pieprasīt autopsiju, sekciju. Tad jāvēršas jūsu izvēlētajā apbedīšanas uzņēmumā un jājautā, vai konkrētais apbedīšanas uzņēmums nodrošina šo pakalpojumu – autopsija, sekcija. Visos apbedīšanas uzņēmumos, kas šo pakalpojumu nodrošina, šis pakalpojums visticamāk būs maksas pakalpojums.

† Lai saņemtu miršanas apliecību, ir jāreģistrē miršanas fakts. Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā (jebkurā) piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta izdoto medicīnas izziņu par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami).

† Mirušā nogādāšanu morgā veic apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs –  apbedīšanas uzņemums. Ar apbedīšanas uzņēmumu tuvinieki sazinās, zvanot uz konkrētā apbedīšanas biroja informatīvo tālruni. Piederīgie telefoniski drīkst jautāt par cenām, par to, vai mirušā izvešana neuzliek tuviniekiem kādas saistības – līgums, noruna, vai mirušais tiek nogādāts privātā morgā vai valsts morgā un vai svešiem cilvēkiem ir pieeja morgam.

Miršanas apliecība ir bezmaksas dokuments, kuru izsniedz dzimtsarakstu nodaļas darbinieks. Miršanas apliecība ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai, apbedīšanas pabalsta saņemšanai un citiem gadījumiem.SIA “Latona Ltd” ir savs privāts morgs, sveši cilvēki tur nestaigā, tikai apbedīšanas biroja darbinieki.  SIA “Latona Ltd” arīdzan nodrošina autopsijas, sekcijas pakalpojumus, ja tādus ir pieprasījis ģimenes ārsts vai paši radinieki. SIA “Latona Ltd” ir savs spec. transports mirušā nogādāšanai morgā. SIA “Latona Ltd” jums palīdzēs saņemt miršanas apliecību, iesniedzot ģimenes ārsta, ārstniecības iestādes vai Valsts tiesu medicīnas eksperīzes izsniegto medicīnas apliecību par nāves cēloni un aizgājēja pasi dzimtsarakstu nodaļā. SIA “Latona Ltd” miršanas apliecību  nogādās savā birojā Ģertrūdes ielā 58  vai arī jebkurā citā, radinieku norādītajā adresē, iepriekš vienojoties ar SIA “Latona Ltd” darbinieku, pieņēmēju. Citu jautājumu gadījumā, kas saistīti ar miršanas apliecības saņemšanu, mirušā nogādāšanu morgā, var saņemt pa diennakts informatīvo tālruni +37129234962.

Previous slide Next slide Show content Hide content