Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apbedisanas-pabalsts

Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību: http://likumi.lv/doc.php?id=202850